แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home KKN

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทั้งหมด

การอบรมปฏิบัติการสรุปผลการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง (CONTINUOUS AND LINKING CURRICULUM : CLC) สู่การเทียบโอนหน่วยกิตและสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต (CREDIT BANK) ระดับจังหวัด ของจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ สรุปผลการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง (CLC) สู่การเทียบโอนหน่วยกิตและสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิ…

การอบรมการสร้างองค์ความรู้แก่สถานศึกษาในกระบวนงานบริการทางการศึกษาเอกชน และการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเอกชน รุ่นที่ 2

วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2567 นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ อนุเดชากุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการอบรมการสร้า…

การลงพื้นที่กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรต้านทุจริต ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้คณะกรรมการ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”ชุดหลักสูตรต้านทุจริต ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปราม การท…

หนังสือราชการ แจ้งเวียนหน่วยงาน

ic_file_PDF2
ic_file_PDF2

หนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศ หลักเกณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นายวัชระ อันโยธา
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 

นายจักราวุธ วิจบ
รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

นายขันตรี โสภาพิศ
รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

นายวีระศักดิ์ พลมณี
รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หนังสือราชการ งานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ic_file_PDF2
ic_file_PDF2

เพลงมาร์ช ศธจ.ขอนแก่น

แผนที่ตั้ง สนง.

มุ่งมั่นและพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรการบริการจัดการตามหลักธรรมาธิบาล

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.ขอนแแก่น) ครั้งที่ 2 / 2567 โดยมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธา…

ณ ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.ขอนแก่น) ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการ กศจ.ขอ…

   ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นแทนตำแหน่งที่ว่าง  

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นางจิตตา แสนเกษม ผอ.กลุ่มนโญบายและแผน นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศต…

คลังจดหมายข่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

Top